TANGGUNGJAWAB PEMINJAM LOAN KERETA

  • Tidak boleh mengalih, jual atau melupuskan kereta TANPA kebenaran bank atau sykt. kewangan
  • Membayar ansuran bulanan tepat pada masa
  • Melaporkan kepada bank atau sykt.kewangan jika ada pertukaran alamat
  • Memastikan kereta dilindungi insurans dan melaporkan kepada bank dalamasa 14 hari sebelum polisi sediada tamat.

Salam!

CARPRO@mytipsbox

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s