HAK PEMINJAM LOAN KERETA

  • Menerima satu salinan perjanjian ‘sewa-beli’
  • Mendapatkan apa-apa maklumat mengenai akaun anda
  • Mendapatkan penyata baki pembayaran setiap tiga bulan
  • Membuat penyelesaian awal terhadap semua baki yang ada
  • Menamatkan perjanjian pada bila-bila masa

Salam!

CARPRO@mytipsbox

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s